Familiepatronen doorbreken: het belang van voorouderheling

Systemisch werk

Familiepatronen zitten diepgeworteld in ons allemaal. En voor een groot deel zijn ze onbewust van generatie op generatie doorgegeven. Familiepatronen doorbreken gaat makkelijker wanneer je ze eerst begrijpt. Het leren kennen van je voorouders kan hier heel helpend in zijn. Wanneer je weet wat je van hen hebt geërfd kun je ook teruggeven wat niet van jou is en uiteraard bewust besluiten welke mooie eigenschappen je van hen meeneemt en inzet wanneer je ze nodig hebt. In dit artikel deel ik over de invloed van familiepatronen en het belang van voorouder heling.

Familiepatronen doorbreken en het voorouderveld

Voor 50% besta je uit je vader en voor 50% besta je uit je moeder. En ook zij bestaan voor 50% uit hun ouders, wat betekent dat jij voor 25% uit iedere grootouder bestaat. De wetenschap heeft aangetoond dat we tot 7 generaties voor ons, in ons dragen. En dan niet alleen DNA, maar juist ook patronen, de verhalen en de (niet geuite) emoties. Je voorouders leven voort in jou. Van generatie op generatie hebben voorouders alles binnen hun mogelijkheden gedaan om een fijne toekomst voor het nageslacht te creëren.
Alleen voelt dat niet altijd zo.
Door de generaties heeft iedere (voor)ouder te korten opgelopen. Dat kan helaas niet anders. Een ouder kan onmogelijk 100% volle aandacht voor zijn/haar kind hebben en tegelijkertijd het eten bereiden. Voorzien in praktische zaken. Zorgen dat het aan eigen behoeften voldoet.
Wat je niet hebt gekregen kun je ook niet doorgeven. Dus van generatie op generatie worden te korten alleen maar groter.
Pas als je je bewust wordt van je te korten en je jezelf gaat geven wat je gemist hebt, kun je voorkomen dat de te korten vergroten in je familielijn. Daarmee doorbreek je familiepatronen.

Opgebouwde te korten

Met het doorgeven van familiepatronen worden ook de te korten doorgegeven. Ga maar eens bij jezelf na hoe er bijvoorbeeld met geld, macht, seksualiteit, mannelijkheid, vrouwelijkheid omgegaan werd. De gedachtegangen over deze thema’s uiten zich vaak in overtuigingen en patronen die naar te korten hebben geleid in plaats van heelheid. Die te korten uiten zich in schaarste, schaamte, schuld, schande.
Als je verder in je generatielijn komt zul je merken dat die te korten aanwezig waren bij je voorouders. En uiteraard uitten zich die op een andere manier. Passend bij de tijdsgeest. En als je goed kijkt zul je zien dat zelfs zij die het anders dan hun ouders wilden doen, een familiepatroon in stand hielden.

Voorouder zijn een spiegel

Je eigen opvoeding is het meest bepalend in waarom je doet wat je doet en waarom je denkt wat je denkt. Dat gezegd hebbende, geldt dit ook voor jouw ouders en zo verder terug. Familiepatronen versmelten iedere keer weer wanneer vanuit een papa en een mama het leven doorgeven.
Als je tot meer zelfinzicht wilt komen dan is het leren kennen van je voorouders uit beide lijnen een belangrijke stap in het ontrafelen van familiepatronen waar je mogelijk in verstrikt zit.
Schrijver-filosoof George Santayana (1863-1952) zei heel mooi: “Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen”.
Voorouders zijn een spiegel. Leer ze kennen en leer daarmee jezelf kennen.
Uiteraard kan je in gesprek met je ouders en grootouders de verhalen uit je familiesysteem ontdekken, maar ook in familieopstellingen kun je veel te weten komen over je voorouders.
Mijn ervaring is dat klassieke familieopstellingen een diagnose tool is en dat je voor daadwerkelijke oplossingen en heling beter naar een opsteller kunt gaan die ook het sjamanisme geïntegreerd heeft in zijn/haar manier van werken.
Vanuit het sjamanisme wordt namelijk veel met voorouderheling gewerkt, omdat dat de plek is waar je de oorzaak van een probleem kunt helen. In inheemse culturen werd voor heling gekeken naar het voorouderveld en gaat men niet (zo snel) naar een dokter.
Vanuit het sjamanisme geloven ze namelijk dat als één persoon in het systeem een probleem heeft, dat er meerdere in het systeem hetzelfde of soortgelijke problemen hebben. Heling vindt daarom juist plaats in groepen, zodat het hele systeem erbij gebaat is.
Dat betekent overigens niet dat jij in het helingsproces mensen uit je eigen systeem mee hoeft te nemen. Representanten bieden juist daar weer uitkomst.

Voorouderheling

Het kan een dilemma zijn dat het voorouderveld zowel het probleem als de oplossing kan zijn voor een familiepatroon waar je in verstrikt zit. Bijvoorbeeld wanneer een voorouder extreem slecht was en je diegene het liefst wil verbannen uit je systeem.
Het is dan goed om je te beseffen dat niemand heilig of alleen maar slecht is. Iedereen is een work in progress, ook je (voor)ouders. Het is belangrijk om het complete plaatje te blijven zien en niet ingezoomd te blijven op één aspect of één persoon binnen je familiesysteem.
Het kan best zijn dat het hart gesloten is voor iets of iemand, maar dat die persoon wel heeft kunnen geven in de vorm van bijvoorbeeld (financiële) zorg of een andere manier.
Familieopstellingen die aan de hand van Systemic Rituals® begeleid worden bieden uitkomst voor het werken met voorouderheling. Binnen Systemic Rituals® wordt het gehele voorouderveld namelijk actief betrokken in rituelen en grondplannen.
Zo kan in een ritueel bijvoorbeeld een voorouder die fysiek dood is, maar waarvan spirit nog actief is en zorgt voor verstrikkingen, naar de andere kant begeleid worden.
Het is fijn en helpend om verhalen boven tafel te krijgen van vroeger, maar niet noodzakelijk voor heling in je (familie)systeem. In rituelen en opstellingen kun je veel helen zonder de wortel van hetgeen je heelt te kennen.

Zeven generaties familiezielen

Om je wat meer mee te nemen in voorouderwerk, zielenwerk, heb ik in onderstaande afbeelding zeven generaties weergegeven die tussen het leven en de bron staan.

Beweging van de ziel

 

Wanneer een ziel uit de tijd stapt, naar fase 1, dan is er vaak nog veel (ver)binding met het leven. Er is nog een directe link met (klein)kinderen, waardoor de ziel nog heel goed voelbaar kan zijn in het aardse leven. Hoe verder de ziel van het leven af komt te staan, hoe groter de trekkracht van de bron wordt.
Niet iedere ziel doet er langzaam over om de verbinding met het leven te verbreken. Sommige zielen gaan heel snel naar het licht, de bron.
Hoe dichter de doden bij het leven staan, hoe sterker de verstrikkingen kunnen zijn.
Hoe verder weg, hoe neutraler.
De meeste problemen die wij in het aardse leven ervaren is van 1 t/m 3 generaties terug. Het kan meer moeite kosten om met verdere generaties verbinding te maken, want die zijn steeds meer bezig met terug naar de bron te gaan.
Hoe verder de ziel weg is, hoe minder druk deze zich maakt om wat de levenden doen en geloven.

Relatie opbouwen met je voorouders

Als je de verre laag activeert, door bijvoorbeeld verbinding met je voorouderveld te leggen, versterk je jouw eigen fundering en overstijg je familiepatronen waar jij en de dichtbij zijnde generaties, in verstrikt kunnen zijn. Goed om te onthouden: wanneer je contact met 7 generaties terug legt, je die voorouder niet terugtrekt, maar juist contact met ze zoekt met waar deze voorouder zich bevindt in het hiernamaals.
Het is een spirituele beoefening om die andere lagen aan te spreken. En als je verbinding met de generaties voor je legt, ga je steeds meer kracht ervaren met je eigen kern.
Bijna iedere voorouder heeft een zegening te geven. Het is jouw intentie die daar al dan niet een beroep op kan doen. De vraag die je stelt aan de voorouder bepaalt of de voorouder kan geven of niet. Het voorouderveld is bijna altijd neutraal. Jouw focus bepaalt wat je ziet.
In het opbouwen van een relatie met je voorouders is het belangrijk om niet alleen te nemen van ze, dan put je ze uit. Geef ook terug, door bijvoorbeeld een mooie dag aan ze op te dragen. Je hoeft de relatie met hen dus niet moeilijk of zwaar te maken, maar bouw wel een intieme relatie met ze op.

Niet alles wat gebroken is, hoeft geheeld te worden

Wat ik vaak tegenkom is dat we alles uit het verleden willen oplossen. Het is goed om te onthouden dat niet alles gefixt hoeft te worden. Soms is iets te gebroken om het te willen lijmen. Dan is het voldoende om te zeggen: ik zie de gebrokenheid, maar daar ga ik niet naartoe. Dan kies je er dus bewust voor dat het familiepatroon bij jou stopt en niet verder doorgegeven wordt. Daarvoor is het vaak wel heel helpend om begeleiding te krijgen, zodat je niet alsnog, op een onbewuste manier, het familiepatroon voortzet. Er zijn vele mooie rituelen die je in zulke processen kunnen helpen.

Systemic Rituals®

Dit artikel heb ik geschreven na het volgen van een module over voorouderlijke aanwezigheid van Daan van Kampenhout waar ik in opleiding ben om Systemic Rituals facilitator te worden. Ik was reeds bekend met Systemic Rituals® aangezien mijn teacher voor familieopstellingen en systemisch coachen Systemic Rituals facilitator is. In mijn werk als opsteller en coach heb ik het werk van Daan dus reeds verweven.
Wil je aan de slag met het verdiepen van je kennis over je familiepatronen? Vanuit mijn ervaring heb ik een gids geschreven met stappen die je kunt zetten om inzicht in je familiesysteem te krijgen. Het zijn geen stappen die je even snel uit je mouw schudt en waarna je vervolgens nooit meer kijkt. De vijf stappen vormen namelijk een solide basis voor je verdere persoonlijke ontwikkeling. Als je je eigen familieonderzoek goed doet, profiteer je daar namelijk de rest van je leven van. Die belofte durf ik te maken. Je kunt de gids hieronder gratis aanvragen, ik stuur het je dan per e-mail toe.

Ik wens je een mooie verdiepende ontmoeting met jezelf toe!

[/vc_row]

Familieopstellingen Drenthe

familieopstellingen-drenthe

Iedere maand begeleid ik twee reizigers in een familieopstelling op De Hof van Axen in Witteveen (Dr.)

Voel je uitgenodigd om mee te reizen als representant of om zelf een vraag in te brengen.

Persoonlijke Reading

Medicijnwiel-Numerologie

In deze reading krijg je inzicht in je energetische structuur aan de hand van medicijnwiel numerologie. Je ontdekt waar je uit balans bent en hoe je jouw (familie)systeem in kunt zetten om de balans te herstellen. Het medicijnwiel kun je zien als een kompas dat richting geeft aan het leven. Dit gekoppeld aan 5 cijfers, die aan de hand van je geboortedatum berekend worden, geeft jouw energetische structuur weer: je essentie, je doel, je talent, je grootste uitdaging (karma) en je levenspad.

Op Reis naar je Roots

Op-reis-naar-je-roots

Bij aankomst in deze wereld ontvang je geen routebeschrijving voor de reis die voor je ligt. Waar je wel mee wordt geboren is een energetische structuur, een zielenplan. Het komt vaak voor dat we de verbinding met ons zielenplan kwijt zijn geraakt. De oorzaak hiervan ligt bijna altijd in je geschiedenis en je familiesysteem. In dit 3 maanden traject ga je terug naar je roots, met behulp van systemische oefeningen en Jungiaanse Psychologie, om daar antwoorden op belangrijke levensvragen te vinden.

Previous post
Reinigingsweek
Next post
Op reis naar mijn moeder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.