Medicijnwiel-Numerologie

Medicijnwiel numerologie: ontdek je innerlijke kompas

Zelfontwikkeling

Medicijnwiel numerologie zijn vijf cijfers, die aan de hand van je geboortedatum berekend worden, en je inzicht geven in je energetische structuur. Ook wel je zielenplan of innerlijk kompas genoemd. Het medicijnwiel zelf kun je zien als een kompas dat richting geeft aan het leven. Ieder nummer heeft een plek op het medicijnwiel en zegt daarmee weer iets over hoe je het nummer kunt interpreteren. Vanuit de oorspronkelijke oer-betekenis van de nummers krijg je inzicht in verschillende facetten van je ziel: je essentie, je doel, je talent, je grootste uitdaging (karma) en je levenspad. Het is een indrukwekkende en directe vorm van numerologie die vanuit het sjamanisme stamt. In dit artikel neem ik je mee in hoe je jouw vijf cijfers berekent en wat de betekenis van de nummers is.

Jouw zielenplan

Je ziel incarneert hier, omdat het iets wil meemaken. Het kiest voor de papa en mama waar het de ontwikkeling kan ervaren waar het naar verlangt. Je hebt echter eerst de nodige lessen te leren voordat je die gewenste ontwikkeling kunt belichamen. Je zou het zo kunnen zien dat je ziel je ouders kiest op basis van een potentieel dat geleefd kan worden als eerst de nodige kennis en ervaring wordt opgedaan die te verkrijgen is door het aangaan van belangrijke levenslessen.

Wat echter vaak het geval is, is dat we blijven hangen in boosheid, verdriet en angsten die aangegaan moeten worden om de levensles te leren. En die emoties komen dan in de weg te staan van de ontwikkeling. Het leven blijft vervolgens de lessen aanbieden op verschillende manieren. Net zolang totdat de les geleerd is en de weg vrijgemaakt wordt om stappen richting het zielsverlangen te zetten.

Je numerologie geeft inzicht in jouw zielsplan waardoor je jezelf een stuk beter begrijpt, je levenslessen kunt pakken en gemakkelijker je potentieel kunt leven. De cijfers kun je gebruiken als jouw innerlijk kompas.

Het potentieel van de nummers

Ieder nummer heeft een potentieel dat geleefd kan worden als de twee polen van dat nummer in balans zijn. Ieder cijfer heeft dus twee polen. Die polen reageren op elkaar en hebben elkaar nodig. Beide polen kunnen doorslaan naar een min en plus kant. Om het potentieel van je cijfer te leven wil je zo min mogelijk doorslaan naar een kant. Je wilt ook niet op nul stil staan; daar is geen leven. Het leven gebeurt tussen die twee polen. Idealiter wil je dan ook tussen plus drie en min drie je leven leiden.

Het komt echter veel voor dat we verder doorslaan, de oorzaak hiervan is vaak te herleiden naar je opvoeding, je familiesysteem, je (voor)ouders. Medicijnwiel numerologie kun je zien als een richtingaanwijzer: waar ben ik uit balans en wat heb ik te doen om de balans te herstellen?

Het medicijnwiel

Het medicijnwiel zelf kun je dus zien als een kompas dat richting geeft aan het leven. Het wiel is in vier krachtvelden onderverdeeld: oost, zuid, west, noord. Je kunt de windrichtingen koppelen aan de vier seizoenen: lente, zomer, herfst, winter. En ook aan de elementen: aarde, vuur, water, lucht. Waarbij het oosten en zuiden, de lente en de zomer, een mannelijke energie hebben: deze twee windrichtingen zijn meer naar buiten gericht. En het westen, de herfst, en het noorden, de winter, zijn meer naar binnen gerichte energieën.

Gedurende het leven doorloop je het wiel: je ziel incarneert in het oosten. De plek waar de ziel ontspruit. Waar je als mens tot ongeveer je 28e levensjaar verblijft. Je krijgt hier structuur en ordening mee vanuit je opvoeding en familielijnen.

Vervolgens stap je in het zuiden in het volle leven. Dit is de ‘meemaak afdeling’ van je leven. De plek waar je in actie komt en gaat doen. Je bouwt aan je leven, de meesten van ons bouwen een eigen nest en stichten een gezin.

Zo rond je 49e ga je richting de herfst van je leven. Daar pak je verantwoordelijkheid over je lessen en geef je door wat je geleerd hebt. Wanneer je uit de tijd stapt, ga je weer naar het noorden. Naar de ‘oersoep’; de spiritwereld.

Gedurende je leven kun je het wiel vaker doorlopen. Bijvoorbeeld als je met een nieuwe baan begint. Dan incarneer je ook in het oosten en doorloop je de vier krachtenvelden.

De energie van iedere windrichting

De vijf getallen vanuit medicijnwiel numerologie zijn gekoppeld aan een windrichting die weer invloed heeft op de interpretatie van het nummer.

Je essentie staat in het midden van het wiel en is je hart kwaliteit. Vanuit deze energie zet je dingen in de wereld. Dit getal zegt iets over wie je in essentie bent, meestal is dit iets waar je heel blij van wordt.

Je missie is gekoppeld aan het noorden. Hier krijgen we onze ingevingen, verlangens en intenties. Dit is de plek die in het teken staat van je levensmissie, ook wel waarom je hier bent. Je kunt zeggen dat het verwezenlijken van je missie de bedoeling is van jouw leven. Waar je naar verlangt of wenst is idealiter in lijn met je levensmissie.

Je talent staat in het oosten en is je doe-kwaliteit. Hetgeen je goed in bent. Het oosten staat voor actie ondernemen, voor het uitvoeren van ingevingen.

Je karma getal is verbonden aan het zuiden. Dit is je moeilijke thema, je grootste uitdaging.

Je ziel, missie, talent en levenspad zijn bedoeld om je ‘karma getal’ mee te lijf te gaan. Als je op je karma een getal hebt wat ook elders voorkomt, en je leeft in balans tussen de twee polen van je karma getal, dan ben je boven gemiddeld goed in dat getal.

Je levenspad staat in het westen en zegt iets over hoe je bent. Het is de plek waar intenties vormkrijgen. Het is een naar binnen gerichte energie (vrouwelijk).

medicijnwiel-numerologie

Het berekenen van jouw cijfers vanuit medicijnwiel numerologie

Het berekenen van je cijfers is vrij eenvoudig.

Alle getallen kun je terugrekenen naar een getal tussen 0 en 12. Hogere getallen tel je bij elkaar op, zoals je hieronder in het voorbeeld met mijn eigen geboortedatum, 23 december 1983, kunt zien.

Essentie is je geboortedag: 23 wordt 2 + 3 = 5.
Talent zijn de laatste twee cijfers van je geboortejaar: 83 wordt 8 + 3 = 11.
Levenspad zijn de getallen van je geboortejaar opgeteld: 1 + 9 + 8 + 3 = 21 wordt 2 + 1 = 3.
Karma getal is je geboortemaand: 12.
Missie zijn alle getallen opgeteld: 2 + 3 + 12 + 1 + 9 + 8 + 3 = 38 wordt 3 + 8 = 11.
Vervolgens heb je dus vijf getallen die iets over je energetische structuur, je zielenplan, vertellen.

Je essentie: 5.
Je talent 11.
Je levenspad 3.
Je karma getal 12.
Je missie 11.

Het kan voorkomen dat je dubbele getallen hebt in jouw numerologie. Bij meerdere keer hetzelfde getal dan is die energie prominenter aanwezig in je karakterstructuur.

Beknopte betekenis van de nummers

Hieronder heb ik een beknopte uitleg van de nummers gegeven. Afhankelijk waar op jouw wiel het nummer staat krijgt het nummer meer betekenis.

0 – het reset nummer

De 0 komt eigenlijk alleen maar voor in dit tijdperk bij mensen die geboren zijn in het jaar 2000. Deze mensen hebben een 0 op talent. De twee polen van de 0 zijn: confrontatie en vermijdend. Wanneer de 0 in balans is zijn dit mensen die een ander op een aangename manier een spiegel voor kunnen houden. Ze kunnen iets terugbrengen naar waar het begonnen is.

1 – hartsverlangen

Enen willen eenheid ervaren en hebben moeite met uitsluiting. De twee polen zijn jezelf kwijtraken en niet kunnen verbinden. In balans kunnen enen eenheid creëren. Uit balans kan de een zichzelf verliezen in de ander of gevoelens van eenzaamheid ervaren.

2 – je verhouden tot een ander

De twee gaat over je verhouden tot een ander. De twee polen zijn afhankelijkheid en uit verbinding gaan. Het gaat over verbinden met je binnenwereld en verbinden met de buitenwereld.

3 – Communicatie

Drie gaat over communicatie en heeft als polen je niet uiten versus veel praten en niets zeggen. De drie laat van zich horen, kan goed zijn/haar eigenheid inbrengen en zorgt dat een boodschap overkomt.

4 – Creatief

De 4 gaat over je eigen balans vinden en is creatief. Op eigen benen staan. Vallen en opstaan. Creëren van evenwicht en balans. De twee polen van de 4 zijn structuur en chaos. Beide zijn belangrijk in een creatieproces.

5 – Actief

De vijf wil bouwen en spelen en wordt ook wel het ondernemersgetal genoemd. De twee polen zijn actief en passief. De vijf is graag bezig en als er niets te doen is dan zorgt de vijf wel dat het er iets te doen is.

6 – helderheid

De zes brengt helderheid en weet veel vanuit het hoofd of intuïtief. De twee polen zijn dan ook: intuïtie en ratio.

7 – magie

De zeven is het grote energetische nummer waarbij het over verwondering, levenskracht en gekkigheid gaat. De twee polen zijn depressie en alles magisch maken.

8 – helen

De acht brengt heling door te confronteren of juist dingen samen te brengen. Ze willen dingen kloppend maken. De twee polen zijn kapot maken en dingen samenbrengen.

9 – Dienstbaarheid

De negen gaat over het in balans brengen van geven en nemen en daarmee gaat het over dienstbaarheid. De twee polen zijn: de egoïst en de pleaser.

10 – leiderschap

De tien gaat over leiderschap over het leven en jezelf. En daarmee over jezelf zichtbaar maken. De twee polen van de tien zijn macht en onmacht.

11 – Meesterschap

De elf is in iets heel erg goed. En als je goed bent geworden in iets moet je je kennis overdragen. De elf gaat over meesterschap. Je kunt meesterschap hebben verkregen over het leven, of over dat wat je doet. De twee polen zijn leraar en leerling.

12 – afronding en communicatie

De twaalf wil dingen tot een goed einde kunnen brengen. De twee polen zijn niet beginnen en te snel willen.

Medicijnwiel reading

Met bovenstaande uitleg kun je een goed begin maken met het inzichtelijk maken van jouw zielenplan. Wil je de diepte van je energetische structuur begrijpen, zien welke polen niet in balans zijn, wat hier de oorzaak van is en wat je kunt doen om in balans te komen, dan kun je een reading van 75 minuten met mij boeken. We duiken dan samen in jouw structuur en ik help je in de juiste richting om jouw nummers in balans te lopen. Meer over deze persoonlijke reading

Previous post
Kletsende ganzen
Next post
Jung jaar 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.